pini: kon nimi

kiki - palisa li kama lili lon pini ona, la ona li “kiki”. kiki li ken pakala e ijo, li ken kipisi e ijo. kiki li lon kasi mute.